top of page

AANBOD VOOR DE BEDRIJFS- EN PUBLIEKE SECTOR

In deze woelige, onzekere tijden met heel wat uitval en burn-out, is aandacht voor het welbevinden en de veerkracht van personeel geen overbodige luxe. 

Jouw organisatie kan daarvoor een beroep doen op mijn workshops en keynote, en binnenkort ook de opleiding voor consultants .

smarties-gbbf54ffa1_1920.jpg

WORKSHOPS 'VEERKRACHT'

De workshops 'Veerkracht en welbevinden' vertrekken van een totaalbeeld van welbevinden. Vandaaruit geven we informatie en tools om je veerkracht en welbevinden te versterken. De workshops zijn opgebouwd uit 4 delen, waarvan er 2 inspelen op het versterken van je veerkracht, één op het versterken van je autonomie, en één op het connecteren met anderen.  

Bekijk hier alle info

KEYNOTE

Wil je als bedrijf of organisatie binnen de publieke sector de expertise rond veerkracht en welbevinden versterken door het thema aan te snijden tijdens een leermoment van het team?
Mijn keynote 'Over(-)leven in de tussentijd' bespreekt het waarom van de huidige mentale crisis en geeft aan hoe je via kleine aanpassingen medewerkers sterker in hun schoenen doet staan in woelige, onzekere tijden. 

Bekijk hier alle informatie over mijn keynote speech.

microphone-g537090743_1920.jpg
teamwork-gcf3f27e09_1920.jpg

COMING SOON

OPLEIDING VOOR CONSULTANTS

Consultants die aan de slag willen gaan met een omvattend model om de veerkracht en het welbevinden van personeel in bedrijven of in de publieke sector te versterken, kunnen gebruik maken van de expertise van het ME-WE-model. 

Na een intensieve training van 4 dagen en een terugkomdag kunnen consultants zelf trainingen geven rond het thema en toegang krijgen tot het gebruik van het trainingsmateriaal. 

TRAININGSMATERIAAL

Consultants die de opleiding volgden, kunnen toegang krijgen tot informatiemateriaal om zelf traingingen te geven. Het gaat daarbij onder meer om achtergrondinformatie, om een presentatie, en om tools die tijdens de trainingen kunnen gebruikt worden, enz.

Het materiaal gaat dieper in op 3 thema's die gelinkt zijn aan onze menselijke basisbehoeften: veerkracht, autonomie (sterk in je schoenen staan) en verbinding/samenwerking met anderen. Op die manier leren de deelnemers hun eigen welbevinden in handen nemen.  

lego_figures.jpg

COMING SOON

bottom of page