top of page

WELBEVINDEN EN VEERKRACHT VERSTERKEN OP SCHOOL

Welbevinden is dé basisvoorwaarde om goed te kunnen leren en functioneren. 
Maar met dat welbevinden gaat het niet zo goed: één op drie Vlaamse jongeren voelt zich niet goed in z'n vel. Onderwijsprofessionals ervaren een toenemende druk, door o.m. de groeiende planlast, de diverser wordende klassen en het lerarentekort.

Aandacht voor ieders welbevinden op school, zowel individueel als collectief, is dan ook geen overbodige luxe. Maar hoe doe je dat en waar begin je best?
Met mijn trainingen of coachingtrajecten zoek ik samen met jullie antwoorden op die vraag. 

"My best advice to schools is to focus on personal resilience and emotional intelligence."
Yuval Harari, auteur van Sapiens. 

MIJN AANBOD VOOR ONDERWIJS

MIJN KIJK OP 'WELBEVINDEN OP SCHOOL'

Infografiek_visie.png

MIJN AANBOD

Workshop 'ZELFZORG'

Heb je soms ook het gevoel dat je heel wat ballen in de lucht te houden hebt? En dat je job – hoe graag je die ook doet – erg veel van je vraagt, zeker in deze tijden van o.m. groeiende diversiteit, digitalisering en planlast?


Goed voor jezelf (en elkaar) zorgen is nu een echte must. Maar hoe doe je dat? Hoe vind je de balans tussen zorgen voor jezelf en voor anderen? En hoe sta je veerkrachtig(er) in je job en het leven?

In deze workshop geven we een wetenschappelijk onderbouwd kader met concrete en praktische tools om te werken aan je welbevinden. 

Lees er hier alles over

Workshop 'OMGAAN MET MOEILIJK GEDRAG VAN LEERLINGEN'

85% van de leerkrachten geeft aan dat ze steeds vaker geconfronteerd worden met moeilijk gedrag van leerlingen. Dat blijkt uit een internationale bevraging van het Crisis Prevention Institute (03/2022). 

 

Maar hoe ga je op een effectieve manier om met moeilijk gedrag? In deze workshop leer je gedrag beter begrijp, ontdek je hoe je er best wel of niet mee omgaat en hoe je moeilijk gedrag kan vermijden.
 

Bekijk hier alle info over de workshop

Coaching 'EEN BELEID VAN WELBEVINDEN OP SCHOOL'

Je goed voelen is een basisvoorwaarde om goed te leren en goed te functioneren. Maar creëer je een school waar iedereen zich goed voelt. In mijn kijk op welbevinden op school licht ik alvast een tipje van de sluier.

 

Welbevinden heeft veel facetten. Op sommige heb je geen invloed als school, zoals de snel veranderende wereld of het onderwijssysteem. Maar je kan wel een cultuur creëren die welbevinden bevordert. en gerichte acties opzetten die het welbevinden versterken.

 

De coaching kan focussen op diverse aspecten, zoals de zelfzorg van leerkrachten, sociaal-emotioneel leren van de leerlingen, een beleid uitwerken dat gericht inzet op welbevinden, enz. 
 

Lees er hier alles over

bottom of page