top of page

BIJ HET UITWERKEN VAN EEN BELEID ROND WELBEVINDEN OP SCHOOL

ONDERSTEUNING

BIJ HET UITWERKEN VAN EEN BELEID ROND WELBEVINDEN OP SCHOOL

Je goed voelen is een basisvoorwaarde om goed te leren. Maar hoe zorg je er als school voor dat je een optimale leeromgeving creëert voor de leerlingen?

Om zo'n leeromgeving te creëren vertrekken we van een sterke theoretische onderbouw, nl. de Polyvagaal theorie van Dr. Stephen Porges en ander complementair (neurowetenschappelijk) onderzoek. Vandaaruit bekijken we welke stappen de school kan zetten om de leeromgeving te optimaliseren. 

WAT?

De ondersteuning vertrekt vanuit de noden en verwachtingen van de school. Op basis van een verkennend gesprek tekenen we een traject uit die daarop inspeelt en dus op maat van de school is. 

De ondersteuning kan gaan van het geven van een training voor de personeelsleden van de school, tot een-op-een begeleiding van de leerlingenbegeleiders.

Maar telkens staat het welbevinden van de leerkracht én de leerling centraal

We vertrekken daarbij vanuit een eigen kijk op welbevinden op school en hoe dat in de praktijk kan gerealiseerd worden:

INHOUD?

De ondersteuning vertrekt vanuit de vraag van de school, maar kan diverse inhoudelijke aspecten omvatten:

  • vermijden van moeilijk gedrag in de klas/op school.

  • omgaan met moeilijk gedrag in de klas/op school.

  • klasmanagement.

  • sociaal-emotioneel leren.

  • meewerken aan het uitwerken van een visie rond welbevinden op school.

  • impact van deze visie op het sanctiebeleid van de school.

  • enz.

De ondersteuning is mogelijk voor diverse doelgroepen: leerkrachten, leerlingenbegeleiders, graadcoördinatoren, directieleden, enz.

De aanpak van de ondersteuning kan ook op diverse manieren gebeuren, zoals een-op-een-begeleiding, teamondersteuning, beleidsondersteunende taken, enz. 

PRAKTISCH

Wil je graag een beroep doen op deze ondersteuning. Contacteer me dan voor een vrijblijvend verkennend gesprek, waarin we kunnen bekijken wat ik voor jullie school kan betekenen.

Contacteren kan via e-mail op info@inesverplancke.be of telefonisch op 0474/366.413.

Infografiek_visie.png
bottom of page