top of page

PRIVACYVERKLARING

IN HET KADER VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Inés Verplancke respecteert je rechten bij de verwerking van je persoonsgegevens. In deze verklaring vind je hoe we je persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van: Inés Verplancke, Dorpsstraat 89, 8200 Brugge

WAAROM VERZAMELEN EN VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS

Inés Verplancke verzamelt en verwerkt enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van onze missie en visie en voor het goed functioneren van de werking. 

We verzamelen gegevens binnen dit kader:

 • Om goed te communiceren en duidelijke afspraken te kunnen maken.

 • Om je toe te laten in te tekenen op / deel te nemen aan onze activiteiten.

 • Om je toe te laten een beroep te doen op ons aanbod.

 • Om ons informatiemateriaal te kunnen ontvangen.

Om je op de hoogte te houden van onze werking.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN EN BEWAREN WE?

Om de hierboven beschreven doelstellingen te realiseren, vragen we – indien nodig/wenselijk – volgende gegevens op:

 • Persoonlijke gegevens: naam, voornaam, organisatie/school, adres, e-mailadres, telefoonnummer, voorkeur van diensten waarop je een beroep wil doen

 • In het geval van concrete activiteiten kunnen indien nodig/vereist ook volgende gegevens opgevraagd worden: voedselvoorkeuren, nationaliteit, geslacht, geboortedatum.

 • Financiële gegevens: indien een beroep gedaan wordt op Inés Verplancke voor bepaalde diensten.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN EN BEWAREN WE?

Om de hierboven beschreven doelstellingen te realiseren, vragen we – indien nodig/wenselijk – volgende gegevens op:

 • Persoonlijke gegevens: naam, voornaam, organisatie/school, adres, e-mailadres, telefoonnummer, voorkeur van diensten waarop je een beroep wil doen

 • In het geval van concrete activiteiten kunnen indien nodig/vereist ook volgende gegevens opgevraagd worden: voedselvoorkeuren, nationaliteit, geslacht, geboortedatum.

 • Financiële gegevens: indien een beroep gedaan wordt op Inés Verplancke voor bepaalde diensten.

WAAR VERZAMELEN WE JE GEGEVENS?

Inés Verplancke verzamelt – in functie van de realisatie van haar visie en missie – persoonsgegevens op 2 manieren:

 • Via invulformulieren op onze website: het gaat daarbij om aanvragen voor workshops, trainingen, keynotes, het verkrijgen van informatiemateriaal, enz.

 • Via het opvragen van gegevens bij overheidsdiensten die al over die gegevens beschikken.

HOE WORDEN JE GEGEVENS VERWERKT?

Inés Verplancke is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens die in deze privacyverklaring beschreven worden. We verwerken enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van onze missie en visie. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepaling van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Heb je algemene vragen over de manier waarop we jouw persoonsgegevens beschermen, opmerkingen of suggesties, of je wil je rechten uitoefenen? Neem dan contact op met Inés Verplancke, via ines.verplancke@outlook.com.

WIE VERWERKT DE GEGEVENS?

De persoonsgegevens zijn hoofdzakelijk bedoeld voor intern gebruik.
Het is echter mogelijk dat we voor bepaalde diensten een beroep doen op derden, die je gegevens verwerken. In dat geval bezorgen we je gegevens aan deze derden, maar enkel met de bedoeling deze dienst te kunnen leveren. Soms zijn we wettelijk verplicht om je gegevens door te geven aan bepaalde overheidsinstanties, mits zij over een machtiging beschikken.

HOE WORDEN GEGEVENS BEVEILIGD?

Inés Verplancke streeft ernaar om de persoonsgegevens zo veilig mogelijk te verwerken via passende beveiligingssystemen, technologieën, procedures en organisatorische maatregelen.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en rekening houdend met de wettelijke vereisten. Dat betekent dat we je gegevens bewaren zolang je gebruik maakt van onze diensten. Daarna bewaren we nog deze gedurende 5 jaar, dat is de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

 

Bij het bewaren van persoonsgegevens wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin we actief gebruik maken van je gegevens en de periode waarin het passief wordt. Je gegevens blijven actief, zolang je gebruik maakt van onze diensten. Nadien worden je gegevens passief. Enkel ikzelf heb hier toegang toe.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Je hebt het recht om op elk moment je persoonsgegevens op te vragen, correcties te laten aanbrengen, gegevens te laten verwijderen en verwerking van gegevens te beperken. Dit doe je door me te contacteren via ines.verplancke@outlook.com.

Heb je andere vragen over de verwerking van je persoonsgegevens of heb je een klacht? Dan kan je eveneens terecht bij ines.verplancke@outlook.com. Ik engageer me om je vragen met zorg te beantwoorden.

Je hebt het recht om klacht neer te leggen bij de Privacycommissie als je vindt dat jouw gegevens door Inés Verplancke niet gepast behandeld worden.

bottom of page