top of page

AANBOD VOOR DE BEDRIJFS- EN PUBLIEKE SECTOR

In deze woelige, onzekere tijden met heel wat uitval en burn-out, is aandacht voor het welbevinden en de veerkracht van personeel geen overbodige luxe. 

Jouw organisatie kan een beroep doen op mijn aanbod via opleiding van consultants die a.d.h.v. mijn model trainingen kunnen geven, via keynote speeches of andere begeleiding op maat rond veerkracht en welbevinden.

teamwork-gcf3f27e09_1920.jpg

OPLEIDING VOOR CONSULTANTS

Consultants die aan de slag willen gaan met een omvattend model om de veerkracht en het welbevinden van personeel in bedrijven of in de publieke sector te versterken, kunnen gebruik maken van de expertise van het ME-WE-model. 

Na een intensieve training van 4 dagen en een terugkomdag kunnen consultants zelf trainingen geven rond het thema en toegang krijgen tot het gebruik van het trainingsmateriaal. 

Bekijk hier alle info. 

TRAININGSMATERIAAL

Consultants die de opleiding volgden, kunnen toegang krijgen tot informatiemateriaal om zelf traingingen te geven. Het gaat daarbij onder meer om achtergrondinformatie, om een presentatie, en om tools die tijdens de trainingen kunnen gebruikt worden, enz.

Het materiaal gaat dieper in op 3 thema's die gelinkt zijn aan onze menselijke basisbehoeften: veerkracht, autonomie (sterk in je schoenen staan) en verbinding/samenwerking met anderen. Op die manier leren de deelnemers hun eigen welbevinden in handen nemen.  

Bekijk hier alle informatie over het trainingsmateriaal. 

lego_figures.jpg
Ines_speech_edited.jpg

KEYNOTE

Wil je als bedrijf of organisatie binnen de publieke sector de expertise rond veerkracht en welbevinden versterken door het thema aan te snijden tijdens een leermoment van het team?
Mijn keynote bespreekt het waarom van de huidige mentale crisis en geeft aan hoe je via kleine aanpassingen medewerkers sterker in hun schoenen doet staan in woelige, onzekere tijden. 

Bekijk hier alle informatie over mijn keynote speech.

BEGELEIDING OP MAAT

Bedrijven of consultants die op één of andere manier ondersteuning nodig hebben om hun beleid en/of praktijk rond 'veerkracht en welbevinden' concreet vorm te geven, kunnen een beroep doen op mijn expertise. Via de helpdesk kan je met ondersteunings- en andere vragen bij mij terecht. Samen zoeken we dan naar een geschikt antwoord. 

question-mark-g4192ea42e_1920.jpg
bottom of page